Logo Luk menu
Indkøbskurv

betingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra HundensNetButik. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og HundensNetButik.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra HundensNetButik. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra HundensNetButik anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt mellem køber og HundensNetButik.

Dette betyder at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i vor netbutik overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra HundensNetButik, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til HundensNetButik. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, HundensNetButik har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for HundensNetButik.

Fortrydelsesret

HundensNetButik yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal HundensNetButik underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde.

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og info.skilte der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt

Aftaler ( købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@hnb.dk.

Pris og betaling

Alle priser i HundensNetButik - på web-adressen http://www.hundensnetbutik.dk - er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.
HundensNetButik

Mosebøllevej 12, 4640 Fakse
Mail: info@hnb.dk - Tlf.: 5338 2480